Socratisch gesprek

 

Een socratisch gesprek is een gesprek waarin de deelnemers de geldigheid van hun redeneringen en de waarheid van hun opvattingen over hun ervaringen onderzoeken. Ze doen dat in een groep die probeert een dialoog met elkaar te voeren.

Een socratisch gesprek vangt aan

 • met een moment uit de eigen ervaring van een van de deelnemers dat de groepsleden interessant vinden om te onderzoeken
 • met een goed geformuleerde vraag waarover filosofisch onderzoek kan worden gepleegd.

  Enkele voorbeelden :
  - Wat mag je van een ander verwachten?
  - Wanneer is zwijgen beter dan spreken?
  - Wat doe je beter samen?

 

Een goed gesprek is een gesprek waarin de deelnemers :

 1. hun werkelijk standpunt over een kwestie durven/kunnen innemen en formuleren
 2. hun algemene bevindingen kunnen concretiseren in aantoonbare ervaringen
 3. goede argumenten kunnen aanleveren voor hun standpunt
 4. het onderzoek naar de vraag waarover ze het samen willen hebben niet opgeven
 5. kunnen herhalen wat ze zelf hebben gezegd en wat anderen hebben gezegd
 6. zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.


Kristof Van Rossem, www.socratischgesprek.be