Kleine acties kunnen grote effecten hebben

In de natuur blijken relatief kleine interventies soms grote en gunstige effecten teweeg te brengen. Het onderstaande filmpje geeft daar een voorbeeld van. 

Ook in een processen van organisatieverandering kunnen kleine acties van een kleine groep mensen leiden tot betekenisvolle verandering.  

Dus inderdaad: "Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change the world" (Margeret Mead, Amerikaans antroploge).