praktijken

Momenteel staat de teller op meer dan 35 gepubliceerde bijdragen over cocreatie, fragmenten uit cocreatieve processen, filmpjes, interessante links... Binnenkort komen er zeker nog bijdragen bij. Een veelvoud van huidige aantal verhalen/praktijkvoorbeelden is het streefdoel.

Daartoe nodigen we trouwens iedereen van harte uit om bijdragen aan te leveren. Ook jou!
Interesse om een verhaal of over een praktijk te publiceren? Neem dan contact met ons op.

Toon #
Cocreatie in het filocafé
Improvisatietheater
Iedereen virtuoos
Eerste 'listening post' in Vlaanderen
Amélie Poulin als inspiratie
Art of Hosting in het Vlaams
Van copyright naar copyleft
Zich in groep verplaatsen
Participatiewiki
Heraanleg groengebied Ruggeveld