FAQ

Hoe kan ik inschrijven?
Het is het makkelijkst als je je online inschrijft. Daarnaast kun je ons ook telefonsch bereiken op nr. 09/3827571.
Vermeld zeker altijd de titel en het codenummer van de cursus, en ook je naam en al je adresgegevens (straat, nummer, poscode, gemeente, telefoonnummer en emailadres).

Je stort je bijdrage binnen de 14 dagen op rekeningnummer 425-2050461-74. Bij je overschrijving vermeld je steeds je naam en het codenummer van de cursus. Dit moet je zeker ook doen als een organisatie of een andere persoon de betaling voor jou regelt.

 

Kan ik een factuur vragen?
Zeker, maar als je een factuur wilt, dien je dit bij je inschrijving te vermelden. Je hoeft dan pas te betalen na ontvangst van de factuur (ongeveer 10 dagen voor de start van de cursus).  Bij betaling van de factuur vermeld je het factuurnummer. Bezorg ons tijdig het factuuratieadres en eventueel ook het BTW nummer.
Na betaling of eens de cursus gestart is, kan geen factuur meer opgemaakt worden !

 

Ik kan niet komen, wat nu?

Wij stellen het op prijs indien je ons bij annulering zo snel mogelijk verwittigt (ook al heb je nog niet betaald). Zo kunnen wij direct mensen van de wachtlijst oproepen. Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. Als je ons ten minste 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht
een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug met inhouding van 10% van de cursusbijdrage.
Als de cursus al gestart is en je neemt niet deel, kunnen wij het cursusgeld niet meer terugstorten. Als je ons minder dan 10 dagen voor de start van de cursus verwittigt, houden we 50% van de cursusbijdrage in.

 

Kan ik korting krijgen op cursussen?
Indien je individueel netto maandinkomen lager is dan 900 euro of indien je student bent, kan je, mits een schriftelijke gemotiveerde aanvraag, of mits het bezorgen van een kopie van je studentenkaart,
een korting van 50% op het cursusgeld bekomen.
Opgelet: deze korting geldt niet voor de cursussen voor jongvolwassen (18+), aangezien deze prijzen al gereduceerd zijn.
Voor cursussen die georganiseerd worden in samenwerking met sommige organisaties (bijvoorbeeld met culturele centra) kunnen we deze kortingen niet garanderen.

 

Wanneer gaat een cursus niet door?
Bij onvoldoende inschrijvingen, of wanneer de cursusleider door ziekte of overmacht de cursus niet kan begeleiden, behoudt KWADRAET zich het recht voor een cursus te annuleren. In dat geval wordt het cursusgeld volledig teruggestort.


Waar vind ik een wegbeschrijving?
De routebeschrijving naar de cursuslocaties vindt je hier terug. Je kunt ook contact met ons opnemen, dan sturen we je een wegbeschrijving per post.


Ben ik verzekerd tijdens de cursus?
In het cursusgeld is géén bijdrage begrepen als verzekering voor een persoonlijk ongeval tijdens de cursus. Voor een beperkt bedrag kan je een ongevallenverzekering afsluiten.
Enkel voor de residentiële programma’s ‘Voorbereiding op Pensioen’ is er wel een ongevallenverzekering in de prijs inbegrepen.
Wens je hierover meer informatie, neem dan contact op met Annie Van Speybroeck 09 382 75 74.