aanpak en aanbod

Hoe realiseer je gedragenheid voor een nieuw initiatief? Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gemotiveerd aan de slag blijven? Wat doe je als je samenwerkt maar grondig van mening verschilt? Hoe betrek je de bewoners bij de toekomst van hun dorp? Hoe verander je van koers en hou je iedereen aan boord?...

Cocreatie werkt is het motto van Kwadraet. In iedere procesbegeleiding en vorming ervaar je dit. We versterken jouw vermogen om complexe uitdagingen aan te gaan. Dat kan op niveau van jouw organisatie of team of voor jezelf.
 
Hoe? We brengen samen uitdagingen in kaart en helpen je nadenken over een gedeeld toekomstbeeld. Stap voor stap ontwikkelen we samen de strategieën en acties die je op weg helpen naar die gewenste toekomst. Ook vragen we, zowel in onze procesbegeleidingen als onze trainingen en seminaries: 'Wat ga je morgen al waarmaken?’

Als je ons inschakelt voor een begeleiding, overleggen we eerst met jou. Daarna blijven we afstemmen met jou en met de deelnemers. Want we houden jou en de deelnemers graag 'eigenaars' van het leer- en/of  veranderproces. Onze expertise is daarbij een bron van inspiratie en impliceert de inzet van praktijkgerichte en activerende methoden. Verder nodigen we uit om op zoek te gaan naar al aanwezige krachten, die te waarderen, verder te ontwikkelen en om te zetten in toekomstgerichte acties.
 
Typerend? Onze begeleidingen kenmerken zich door hun interactieve en praktijkgerichte karakter. We creëren een veilige leeromgeving, waarbinnen plaats is voor uitwisseling, reflectie, oefening en theoretische kadering.
 
Waarom doen we dit? We ondersteunen mensen om samen te participeren. Omdat samen participeren ook in jouw organisatie of in jouw leef- of werkomgeving een stap vormt in de richting van een open en gedragen democratische samenleving.
 
Workshopbegeleiding Kwadraet begeleidt doorgaans leertrajecten van 1 tot meerdere dagen. Daarnaast is het mogelijk om workshopbegeleiding aan te vragen. Een korte workshop genereert weliswaar minder impact, het is wel een zinvolle smaakmaker in een thema.

We ontwerpen en begeleiden seminaries, vorming, training en opleiding over volgende thema’s

 • Ondernemingen, overheden, maar ook grote en kleine verenigingen initiëren steeds vaker participatieprocessen. Ze doen dit met het oog op kwaliteitsvollere en meer gedragen oplossingen voor de complexe uitdagingen die zich aandienen. Een goed gevormde (ploeg van) facilitator(en) is in dergelijke processen ontzettend belangrijk.

  Beoogde competenties:

  • een co-creatieve houding hanteren
  • participatieve methoden voor grote en kleine groepen kennen en aanwenden
  • een gedachtewissel begeleiden
  • begeleiden van besluitvormingsprocessen
  • oplossingsgericht begeleiden
  • tolereren van ambiguïteit

  Mogelijke cursustitels:

  • participatieprocessen begeleiden
  • overleggen met de burger
  • begeleiden van dialoogtafels
  • vragend werken met groepen

  participatie

  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.
 • Excellent leidinggeven is geen vanzelfsprekend gegeven en vertrekt bij voorkeur vanuit een degelijk onderbouwde en op de praktijk geënte visie op leiderschap, aangevuld met een scala aan competenties en een grote dosis zelfreflectie.

  Beoogde competenties:

  • missie en visie ontwikkelen
  • inspireren van anderen
  • participatieprocessen ondersteunen en aansturen
  • organisatieverandering begeleiden
  • teams ontwikkelen en ondersteunen
  • medewerkers coachen
  • zich positioneren ten opzichte van medewerkers, eigen leidinggevenden, en andere interne en externe partijen
  • omgaan met verschillen tussen medewerkers
  • realiseren en bewaken van product (doelen, inhoud), procedure (afgesproken aanpak, regels) en proces (relaties, gevoelens)
  • organisatiedoorzicht hebben en blijven ontwikkelen
  • kritische zelfreflectie
  leidinggeven

  Mogelijke cursustitels:

  • excelleren als leidinggevende
  • co-creatief leiden van teams en taakgroepen
  • vragend werken met groepen
  • opleiding 'participatief leidinggeven' zie brochure

  AANBOD VOOR LEIDINGGEVENDEN

  Toen ik leidinggevende werd, wist ik eigenlijk niet goed waaraan ik begon. Nu besef ik dat dit veel meer om het lijf heeft dan zomaar de titel dragen van diensthoofd,, coördinator, manager of directeur.

  Indien je als verantwoordelijke je leidinggevende competenties wil verdiepen of vernieuwen, kun je bij KWADRAET kiezen tussen drie formules.

  Formule 1 - Training, opleiding en procesbegeleiding op maat van jouw organisatie

  Voor een offerte voor een programma op maat van jouw organisatie, kan je steeds contact met ons opnemen op het nummer 09/382.75.70. Of u kunt uw vraag via het online contactformulier stellen. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Formule 2 - Leertraject 'Cocreatief leidinggeven' met open inschrijving

  Instappen in deze opleiding wil zeggen dat je gespreid over circa anderhalf jaar sleutelt aan je leidinggevende competenties en je je bovendien een stevig onderbouwde visie op leiding geven eigen maakt. Een 360-graden feedback vormt het vertrekpunt voor je leertraject.

  Klik HIER voor info over het Leertraject in het najaar van 2017.

  Formule 3 - Meerdaagse cursussen met open inschrijving

  In de kalender ontdek je de cursussen die in de komende periode op het programma staan.

  Deze cursussen, die minimum één keer per jaar worden ingericht, dragen titels als:

  • excelleren als leidinggevende
  • coachende gesprekken voeren
  • cocreatief leiden van teams en taakgroepen
  • vragend werken met groepen
  • oplossingsgerichte begeleidingstechniek
  • zorgzaam omgaan met conflicten
  • vergaderen met zorg en resultaat
  • één organisatie, verschillende culturen
 • 'Samen sterk' gaat slechts op - zo illustreren verschillende studies - indien er aan tal van voorwaarden wordt voldaan. Inzicht verwerven in deze voorwaarden en aan deze voorwaarden werken is de opdracht van iedere team(bege)leider en van ieder teamlid.

  Beoogde competenties:

  • doelgericht denken en handelen
  • voortgang van team bewaken
  • een co-creatieve houding hanteren
  • participatieve methoden voor kleine groepen kennen en aanwenden
  • rolverduidelijking faciliteren
  • een gedachtewissel begeleiden
  • begeleiden van besluitvormingsprocessen
  • oplossingsgericht begeleiden
  • bemiddelen bij conflict of spanning
  • aansturen van teamontwikkeling
  • erkennen van de eigen kwaliteiten en valkuilen
  • erkennen van de kwaliteiten en valkuilen van anderen

  Mogelijke cursustitels:

  • co-creatief leiden van teams en taakgroepen
  • vaardig vergaderen
  • vragend werken in groepen

  foto teamwork

  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.
 • Als coach optreden, veronderstelt naast nogal wat communicatievaardigheden, ook een gepaste begeleidingsstijl, een onderbouwde visie op leerprocessen en een helder zicht over hoe je een coachingstraject concreet gestalte geeft.

  Beoogde competenties:

  • met de gecoachte contact maken en relatie opbouwen
  • gesprek structureren
  • actief luisteren
  • open vragen stellen
  • constructief feedback geven
  • oplossingsgericht begeleiden
  • handelen vanuit onbevangen, milde toewijding

  Mogelijke cursustitels:

  • coachende gesprekken voeren
  • vragend werken met groepen
  • oplossingsgericht coachen

  foto coachen

  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.
 • In het oude Griekenland hadden enkel filosofen en aristocraten het voorrecht om de kunst van het dialogeren te beoefenen. Vandaag is dialogeren voor iedereen weggelegd en in het bedrijfsleven, in publieke en sociale organisaties, in wijken en buurten zijn dialoogvaardigheden zelfs niet meer weg te denken.

  Beoogde competenties:

  • uitstellen van oordeel of handelen
  • actief luisteren
  • reflecteren over de eigen inbreng
  • ruimte laten en geven aan anderen om te participeren
  • leren van ervaringen en denkwijzen van anderen
  • jezelf uitdrukken
  • tolereren van ambiguïteit

  dialogeren

  Mogelijke cursustitels:

  • leren dialogeren
  • van discussie naar dialoog
  • begeleiden van dialoogtafels
 • De effectiviteit van vorming, training en opleiding wordt in sterke mate bepaald door de visie van de trainer op het faciliteren van leerprocessen, maar uiteraard ook door de agogische competenties die een trainer demonstreert in zijn of haar contact met een concrete deelnemersgroep. In dit contact is het bijvoorbeeld belangrijk dat de begeleider kan inspelen op leernoden van de deelnemers en op wat zich ongepland in een groep aandient.

  Beoogde competenties:

  • inzicht hebben in educatieprincipes
  • relationeel ontwerpen van VTO-activiteiten
  • assertief spreken voor een groep
  • activerende werkvormen aanwenden
  • een coachende begeleidingsstijl hanteren
  • oplossingsgericht begeleiden
  • preventief en curatief optreden t.a.v. weerstanden

  foto vorming

  Mogelijke cursustitels:

  • leertrajecten opzetten en begeleiden
  • samenwerken met externe trainers
  • werken met rollenspel
  • begeleiden van diepgaand leren
  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.
 • Op een verwacht of onverwacht moment een publiek toespreken, vergt naast een zekere dosis assertiviteit ook wat vaardigheid en vooral veel oefening, bij voorkeur met feedback vanuit de groep of vanuit een begeleider-coach.

  Beoogde competenties:

  • opbouwen van een informatieve of overtuigende toespraak
  • stemvolume en snelheid aanpassen aan het publiek
  • iemand in/uitleiden
  • aansluiting vinden bij je publiek
  • gepast reageren op vragen en informatie uit het publiek
  • omgaan met stoorzenders
  • stilstaan bij eigen sterktes in het spreken voor groepen en deze versterken
  • humor inzetten
  • spreken vanuit rust in jezelf

  Mogelijke cursustitels:

  • effectief presenteren
  • je boodschap brengen voor een groep
  • overtuigen met stijl

  spreken

 • Sub-assertiviteit kan voor sommige werkprocessen een belemmering vormen. Een goed ontwikkelde assertiviteit heeft meestal een groter individueel welbevinden tot gevolg, alsook een grotere innerlijke rust en een meer authentiek gedrag.

  Beoogde competenties:

  • onderscheid maken tussen waar je wel en niet verantwoordelijk voor bent
  • benoemen van kwaliteiten
  • feedback geven
  • handelen vanuit rust in jezelf
  • nee zeggen
  • grenzen aangeven
  • autonoom beslissen
  • bewust zijn van communicatieregels en interactiepatronen herkennen
  • bewust zijn van eigen noden en verlangens

  Mogelijke cursustitels:

  • zeker van mezelf, rust in mezelf
  • weerbaarheidstraining
  • ik wil en ik durf
  • ontdek je kernkwaliteiten

  foto assertiviteit

 • De basiscompetenties inzake communicatie zijn voor velen nog geen verworven zaak. Terwijl inzicht en vaardigheid in intermenselijke communicatie toch het alfa en omega is van geslaagde relaties, niet in het minst ook op de werkplek.

  Beoogde competenties:

  • bewust zijn van communicatieregels en interactiepatronen herkennen
  • duidelijke (ik-)boodschappen formuleren
  • eigen mening inbrengen
  • actief luisteren
  • toepassen van parafraseren
  • feedback geven en feedback ontvangen
  • vragen stellen
  • communicatieve erkenning geven

  Mogelijke cursustitels:

  • effectieve communicatie
  • kort en krachtig je mening zeggen
  • zelf duidelijk feedback geven en accepteren van feedback van anderen

  communiceren


 • Conflicten ontstaan wanneer verschillende waarheden niet (meer) in één verhaal passen. Indien we deze vaststelling accepteren als essentie van de meeste conflicten, komt het erop aan om samen een verhaal te construeren waarin eenieders waarheid wél een plaats vindt. Dit vergt van de betrokkenen specifieke competenties.

  Beoogde competenties:

  • vanuit verschillende perspectieven kijken naar mensen en situaties
  • kijken naar conflict als groeikans
  • verschillende interactiestijlen kennen en kunnen aanwenden
  • omgaan met emoties
  • onderhandelen
  • feedback geven en ontvangen
  • zicht hebben op eigen functioneren in conflict
  • omgaan met machtsverschillen
  • omgaan met diversiteit
  • conflicten loslaten
  • bewust zijn van communicatieregels

  conflict

  Mogelijke cursustitels:

  • omgaan met moeilijke mensen
  • conflictvaardig worden
  • onderhandelen
  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.
 • Verschillen zijn in bijna iedere context in belangrijke mate aanwezig. Deze verschillen in opvattingen, in afkomst, in kansen, in kleur, in ambities, of in kwaliteiten... als een rijkdom zien en van daaruit handelen, is vaak echter nog geen evident gegeven.

  Beoogde competenties:

  • verschillen zien en benoemen
  • vanuit verschillende perspectieven kijken naar mensen en situaties
  • functioneren in verschillende en veranderende contexten
  • omgaan met vooroordelen en veralgemeningen
  • discriminatie tegengaan
  • co-creatieve processen aangaan
  • onderhandelen
  • breed observeren
  • actief luisteren
  • bevragen van eigen perspectieven

  diversiteit

  Mogelijke cursustitels:

  • intercultureel denken en handelen in je organisatie
  • participerend werken met doelgroepen
  • omgaan met diversiteit op de werkvloer
  • buurten en blokken
  • bemiddelen
  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.
 • Zowel professionele als persoonlijke netwerken zijn belangrijker dan ooit. Oefenen in contacten leggen en een reflectie over de uitbouw van je netwerk vergroot de kans op succes.

  Beoogde competenties:

  • je professioneel/persoonlijk netwerk in kaart brengen
  • bestaande netwerken onderhouden
  • initiatief nemen in het gericht uitbreiden van je netwerk
  • ontwikkelen van contactvaardigheden
  • prioriteiten stellen in contacten
  • omgaan met afwijzing

  netwerken

  Mogelijke cursustitels:

  • netwerken in je (werk)omgeving
  • je netwerk organiseren
  • je vriendennetwerk uitbouwen en onderhouden
 • Keuzemogelijkheden zijn er vandaag te over: in je leven, in je job en zeker in de vrije tijd. Ermee omgaan zodat je er ook tevreden mee bent, is één van de sleutels tot een gevoel van welzijn en geluk, wat in de werkcontext bijdraagt tot enthousiasme, collegiaal gedrag, werkgoesting en een hogere betrokkenheid.

  Beoogde competenties:

  • inzicht in eigen manier van keuzes maken
  • kansen zien en benutten
  • keuzeproblemen in kaart brengen
  • tevreden zijn met genomen beslissingen
  • keuzes durven maken
  • keuzestress hanteren
  • prioriteiten leggen
  • omgaan met verwachtingen van anderen
  • begeleiden van besluitvormingsprocessen
  • autonoom beslissen

  Mogelijke cursustitels:

  • de kunst van het kiezen
  • it's UP2U!
  • begeleiden van besluitvormingsprocessen
  • keuzestress bij jongeren

  foto keuzes maken

 • De idee van vroegtijdige pensionering dienen werknemers de komende jaren en decennia achter zich te laten. Momenteel is daar echter nog een transformatieproces voor nodig: in het denken en handelen, van individuen en organisaties.

  Beoogde competenties:

  • versterken van eigen motivatie om langer professioneel actief te blijven
  • versterken van motivatie van medewerkers om langer professioneel actief te blijven
  • zelfbewustzijn stimuleren door erkenning van eigen expertise
  • inzicht verwerven in nog te ontwikkelen mogelijkheden
  • de basisattitude ontwikkelen van "blijven leren"
  • een juist evenwicht vinden tussen leven en werken
  • omgaan met stress en werkdruk
  • samenwerken met jongere collega's

  loopbaan

  Mogelijke cursustitels:

  • veerkrachtig als 50plusser
  • medewerkers gemotiveerd langer aan de slag houden
  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.
 • Voorbereiding op pensioen

  Kwadraet begeleidt al vele jaren werknemers, van diverse organisaties en bedrijven, die op het punt staan om met pensioen te gaan. Deze seminaries “voorbereiding op pensioen” bieden wij aan in verschillende formules (van 1 tot 5 daagsen), binnen het bedrijf, op een externe locatie of residentieel.

  We zien deze seminaries als een afscheidsgeschenk voor de werknemers als appreciatie voor hun jarenlange trouwe inzet. Er zijn voordrachten van specialisten over gezondheid, juridische en financiële aspecten. Daarnaast geven we ook op een interactieve manier waardevolle informatie en aandachtspunten over verschillende onderwerpen die belangrijk zijn om op een gelukkige, gezonde en zinvolle manier de pensioentijd te beleven. We laten mensen stilstaan bij, en ervaringen uitwisselen met lot- en leeftijdsgenoten over diverse thema’s, in kleine groepjes en in groepsgesprekken. We maken daarbij gebruik van korte filmfragmenten, een quiz, een test, enz.

  Thema’s die aan bod komen in onze seminaries “voorbereiding op pensioen”:

  • Een terugblik op het loopbaanwerk.
  • De betekenis van de arbeidsrol in ons leven.
  • De belangrijkste veranderingen bij de pensionering en hoe er mee om te gaan.
  • De veranderende rol in de maatschappij
  • Een nieuwe, actieve generatie medioren.
  • Inspirerende voorbeelden
  • Het zwarte gat vermijden
  • De noodzaak van actief blijven: lichaams- en geheugentraining
  • Aandachtspunten in de onderlinge communicatie in deze fase van het leven.
  • Een nieuwe tijd voor relaties: over communicatie met anderen, met de partner, met de kinderen, kleinkinderen, … en goed omgaan met jezelf.
  • Terreinverkenning en taakverdeling: persoonlijke gedragspatronen en territorium.
  • Aangenaam en comfortabel wonen met het ouder worden.
  • Zinvolle tijdsbesteding: verkenning van mogelijkheden.
  • Vrije tijd structureren: een goede balans vinden tussen vrije tijd, engagement, genieten en zorg (de sandwichgeneratie).
  • Kanalen en manier om ervaring en “wijsheid” door te geven aan de volgende generatie
  • Mogelijkheden van tijdsbesteding
  • Deelname aan verenigingen, groeperingen en vrijwilligerswerk

  Kwadraet, voormalig Stichting Lodewijk de Raet, bestaat ondertussen 63 jaar en startte in de jaren zeventig met het organiseren van seminaries “voorbereiding op pensioen”.

  Deze jarenlange ervaring laat zich voelen in de kwaliteit van onze seminaries. Vanzelfsprekend zijn de begeleiders ondertussen veranderd maar ook de onderwerpen, de aanpak, het ondersteunend materiaal en de documentatie zijn mee geëvolueerd met de eisen en uitdagingen van deze tijd.

  In de loop van de voorbije jaren begeleidden we op regelmatige basis seminaries “Voorbereiding op pensioen” voor organisaties als Provincie Limburg, Ziekenhuizen Oost Limburg, VRT, verschillende FOD’s, BASF, Belgacom, Bayer, KBC, De Lijn, Monsanto, Honda, Friesland Campina, Janssen Pharmaceutica,Continental, Suikerraffinaderij Tienen, Exxonmobil, Dow Chemical, Total Raffinaderij, IVEG, Siemens, Esso, Ineos, Lanxess, Exxon, Waterwegen en Zeekanalen, CDSCA, Agfa Gevaert, enz.

  De diversiteit van onze deelnemers heeft ons veel ervaring opgeleverd in het werken met gemengde groepen, van arbeiders tot hoger kaderpersoneel. Het is onze uitdaging om een programma aan te bieden dat voor iedereen waardevol is.

  Contactpersoon: Haddie Geerts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0486/41 14 09

 • Vrijwillige inzet is als thema en als uitdaging actueler dan ooit tevoren. Vrijwilligerswerk kwaliteitsvol houden of kwaliteitsvoller maken is makkelijker gezegd dan gedaan.

  Volgende competentieclusters kunnen aan bod komen :

  • begeleiden van vrijwilligers
  • coachen van vrijwilligersgroepen
  • kwetsbare vrijwilligers begeleiden
  • motiveren van vrijwilligers
  • uitbouwen van een vrijwilligersbeleid
  • versterken van de band vrijwilliger-beroepskracht
  • samenwerken als team
  • vaardig vergaderen
  • feedback geven aan vrijwilligers
  • omgaan met meningsverschillen, conflicthantering
  • omgaan met persoonlijkheidsverschillen (MBTI)
  • omgaan met diversiteit
  • spreken voor een groep
  • overtuigen met stijl
  • wervende teksten schrijven
  • interactief vorming begeleiden
  • vragend werken met groepen
  • helpende gesprekken voeren
  • tijdsmanagement in het vrijwilligerswerk

  vrijwilligers

  Mogelijke cursustitels:

  • realiseren van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid
  • motiveren van (collega)-vrijwilligers
  • werven en onthalen van jong-senioren
  • balanceren tussen afstand en nabijheid
  • zelfzorg in het vrijwilligerswerk
  • kwetsbare vrijwilligers begeleiden
  • oplossingsgericht begeleiden van vrijwilligers
  Rond dit thema is naast vorming, training, intervisie en opleiding ook procesbegeleiding voor ons een optie.

  Zowel voor organisaties als voor de brede samenleving blijft het vrijwilligerswerk aan belang winnen. Daarbij groeit ook het besef dat vrijwillig engagement geen vrijblijvende zaak is. Van vrijwilligers en hun beroepskrachten verwachten we een kwaliteitsvolle inzet. De competenties die deze kwaliteit moeten waarborgen, kunnen via vorming worden ontwikkeld.

  Rond een heel aantal competenties, die relevant zijn voor vrijwilligers en hun beroepskrachten ontwerpt en begeleidt KWADRAET educatieve activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de competenties waarop we ons richten.

  Competenties kwaliteitsvol vrijwilligerswerk

  • vrijwilligers begeleiden **
  • coachen van vrijwilligersgroepen
  • oplossingsgericht werken met vrijwilligers
  • kwetsbare vrijwilligers begeleiden **
  • vrijwilligerswerk organiseren **
  • de band vrijwilliger-beroepskracht versterken
  • werven en onthalen van nieuwe vrijwilligers
  • motiveren van (collega-)vrijwilligers
  • samenwerken als team
  • vaardig vergaderen
  • vergaderen in de lokale vereniging **
  • feedback geven aan vrijwilligers
  • omgaan met meningsverschil, conflicthantering
  • omgaan met persoonlijkheidsverschillen **
  • spreken voor een groep **
  • overtuigen met stijl **
  • wervende teksten schrijven
  • interactief vorming begeleiden
  • vragend werken met groepen **
  • een helpend gesprek voeren
  • balanceren tussen afstand en nabijheid **
  • zelfzorg in het vrijwilligerswerk
  • tijdsmanagement en balans leven-werk

  De titels met een **-aantekening worden minstens één keer per jaar in open aanbod aangeboden. In de kalender ontdek je de open cursussen die in de komende periode op het programma staan.

  Anderzijds bieden wij vrijwilligersorganisaties ook onze diensten aan bij 'interne' vormingsmomenten. Organisaties die momenteel op deze diensten beroep doen, behoren tot alle velden van het vrijwilligerswerk:

  • sociaal-culturele verenigingen
  • niet-gouvernementele organisaties
  • milieubewegingen
  • jeugdwerk
  • lokale participatieraden
  • welzijnswerk
  • hulpverlening
  • culturele instellingen en manifestaties
  • buurtwerk
  • sportverenigingen

  Voor een offerte voor een programma op maat van jouw organisatie, kan je steeds contact met ons opnemen op het nummer 09/382.75.75. Of u kunt uw vraag via het online contactformulier.

  Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.


 • MET GOESTING (blijven) WERKEN EN LEREN

  We staan nog maar aan het begin van de vergrijzing en ontgroening. Het aantal ouderen neemt toe en de vergrijzingskosten stijgen. Tegelijk komen er minder jongeren op de arbeidsmarkt. Het totaal aantal werkenden daalt. Vacatures raken niet ingevuld. Om dat probleem aan te pakken moet het roer radicaal om! Medewerkers stimuleren om niet vroegtijdig af te haken, maar integendeel langer te blijven werken is een visie én beleid dat ook in de onderneming zelf vorm moet krijgen. We werken graag mee om in uw bedrijf een concreet stappenplan te ontwikkelen waarvan de elementen progressief inzetbaar zijn.

  Procesbegeleiding, vorming en intervisie op organisatieniveau

  Medewerkers stimuleren om langer en gemotiveerd te blijven werken is een van de belangrijke uitdagingen op vlak van personeelsbeleid in organisaties. Die uitdaging is meer dan een kwestie van retentiemanagement. Het gaat over hoe professioneel engagement duurzaam maken.

  Dit waar maken betekent personeelsbeleid op een hoger plan brengen. In onze aanpak onderscheiden we daar ruwweg drie lagen in.

  KWADRAET biedt procesbegeleiding aan op maat van uw organisatie bij de uitbouw van een personeelsbeleid dat duurzaam professioneel engagement ondersteunt. Ook begeleiden we vorming en intervisiegroepen binnen en tussen organisaties.

  1. Verstandig inzetten van talenten en competenties:
   het 'kunnen' van de medewerker optimaal inzetten ter realisatie van de organisatiedoelen,én het organiseerproces afstemmen op de talenten van de medewerkers.

  2. Vertrouwensvol ondersteunen van de open dialoog tussen medewerker en leidinggevende:
   de noden van de medewerker en die van de organisatie optimaal op elkaar afstemmen, én een cultuur creëren van bespreekbaarheid, betrokkenheid en vertrouwen.

  3. Geïnspireerd transformeren vanuit passie en missie:
   een cultuur creëren waarin passie – hoe mensen willen bijdragen, dienen – centraal staat,én passies laten aansluiting vinden bij de organisatiemissie, en omgekeerd.

  AANBOD "MET GOESTING (BLIJVEN) WERKEN EN LEREN"

  Dynamische en innovatieve organisaties beseffen ten volle dat inzet en werkgoesting in belangrijke mate samenhangt met de mogelijkheid voor de medewerker om zich professioneel en persoonlijk te kunnen ontwikkelen. De vraag kan daarbij gesteld hoe organisaties, teams, werknemers en leidinggevenden condities kunnen creëren die de “werk en leergoesting” van elke medewerker stimuleren, rekening houdende met zijn/haar specifieke “levensfasen”-situatie.

  Indien je als verantwoordelijke werk wil maken van “Werkgoesting”, kan je bij KWADRAET kiezen voor een aantal formules. .

  Formule 1: Bewustmaking “Met goesting (blijven) werken en leren”.
  Een kort seminarie, op maat, waarbij we samen ontdekken wat medewerkers helpt om enthousiast aan de slag te blijven. Of… waarbij we de medewerkers zelf laten verkennen wat hen motiveert om enthousiast te blijven werken en leren.

  Formule 2: Zicht krijgen op “Met goesting (blijven) werken en leren”.>
  Een tweedaagse verdieping voor directie, leidinggevenden, HR verantwoordelijken, die inzicht verschaft in de verschillende aspecten van motivatie. We zoemen in op de verschillen en gelijkenissen van de diverse levensfasen, wat mensen drijft, en hoe organisaties hiermee kunnen omgaan. Van hieruit kunt u bewuster en doelgerichter projecten opzetten die zorgen voor de nodige brandstof voor uw medewerkers en uw organisatie.

  Formule 3: Werk maken van “Met goesting (blijven) werken en leren”.
  Samen met de verantwoordelijke(n) verkennen we de uitdagingen en mogelijkheden die uw organisatie heeft om mensen met veel goesting aan de slag te houden. We helpen u om algemene of specifieke vraagstukken ivm ‘Met goesting (blijven) werken en leren’ te onderzoeken en te implementeren.

  Formule 4: Workshop “Langer aan de slag blijven”
  Het idee van vroegtijdige pensionering dienen de medewerkers achter zich te laten. Om dit transformatie-proces mogelijk te maken, biedt KWADRAET een twee-tot driedaagse workshop aan, specifiek voor de medewerkers, met volgende invalhoeken: versterken van eigen motivatie om langer professioneel actief te blijven; zelfbewustzijn stimuleren; inzicht in de mogelijkheden ; basisattitude ontwikkelen van ‘blijven leren’; omgaan met stress en werkdruk; samenwerken met jongere collega’s.

  Formule 5: Diverse verwante, ondersteunende en aanvullende thema’s:
  ivm ‘Met goesting (blijven) werken en leren’ worden op maat van uw organisatie aangeboden. Hieronder een greep uit ons aanbod:

  • Omgaan met diversiteit
  • Interculturaliteit
  • Respectvol communiceren
  • Voorbereiding op pensioen
  • Hoera, ik heb stress!
  • Participatieprocessen faciliteren
  • Teamwork & overleg
  • Participatief leidinggeven
  • Leren dialogeren
  • Oplossingsgerichte coaching
  • Mentorship & Peterschap
  • Meertaligheid in organisaties

  Meer informatie gewenst?

  Voor meer informatie kunt u steeds contact met ons opnemen: op het nummer 09/382.75.72. U kunt ook makkelijk gebruik maken van het online contactformulier. Eén van onze ervaren trainer-coaches neemt vervolgens contact met u op.


 • BURGERPARTICIPATIE

  Hoe kan ik het beleid/bestuur overtuigen van het belang van participatie? Hoe ga je om met sterke drukkingsgroepen? …

  Kenmerkend voor de meeste van deze soort vragen is dat ze handelen over het microniveau: het niveau van de concrete interactie tussen de verschillende actoren. Dit cruciale niveau komt in de literatuur over burgerparticipatie, laat staan in de literatuur over de zogenaamde derde generatie burgerparticipatie, blijkbaar nog niet voldoende aan bod.

  We onderscheiden vijf thema’s die cruciaal zijn voor het concrete handelen van de facilitator van burgerparticipatie:

  • het ontwerpen van het participatieproces vanuit een relationele benadering;
  • de gedragenheid door het beleid;
  • inspirerend faciliteren;
  • de aandachtspunten voor het participatief werken met grote groepen;
  • de interactiestijl van de facilitator;
  • het vragend werken als basiscompetentie van de facilitator.

  Als u een begeleiding wenst in uw eigen organisatie, neemt u best gewoon contact met ons op via het online contactformulier of telefonisch op het nummer 09/382.75.74.


 • SOCIALE COMPETENTIES IN DE POLITIEK

  Om in de politiek succesvol te worden, te zijn en te blijven, zijn je sociale competenties van doorslaggevend belang. Via training en opleiding kan je aan die competenties sleutelen.

  In het kader van haar missie ontwikkelt en begeleidt KWADRAET regelmatig vorming voor wie actief is in politieke contexten, zoals de politieke fractie, de partij, het schepencollege, de bestuursmeerderheid, het karteloverleg, adviesraden, commissies, enzovoort.

  Om echt effectief te zijn duren onze trainingen, die we op maat uitwerken, bij voorkeur minimum 1 à 2 dagen, wat overeenstemt met 2 à 4 dagdelen of avonden. Maar ook korte workshops zijn mogelijk. Van belang is dat het altijd gaat om actieve trainingssessies, waarin we de praktijk van de deelnemers als uitgangspunt nemen. Een voorafgaand gesprek met de opdrachtgever verschaft ons duidelijkheid over de politieke context(en) waarin de deelnemers functioneren.

  De volgende cursustitels behoren tot de mogelijkheden:

  • Spreken in het openbaar
   Hanteer de kunst om grote massa’s of kleinere groepen op een effectieve en levendige manier toe te spreken.

  • Overtuigen met stijl
   Gebruik argumenten die bij je gesprekspartners op het gepaste moment inspelen op de ratio (het logisch juiste), op de morele gevoeligheid (het goede) én op de esthetische beleving (het mooie).

  • Debatteren
   Sterke ‘debaters’ luisteren naar de gesprekspartners, maar spreken voor het publiek.

  • Gevat antwoorden
   De sleutel voor creatieve en gevatte antwoorden zit in de combinatie van dossierkennis met het zich open stellen voor de (kritische) vragensteller.

  • Omgaan met moeilijke mensen
   Sommige personen ervaren we als ‘moeilijk’. Zorg voor voeling met hun standpunten en met wat hen drijft, en streef naar een open communicatie.

  • Overleggen met de burger
   Insinueer geen beloften die je niet kunt waarmaken en zoek naar de juiste balans tussen sturing en inspraak.

  • Samenwerken als team
   ‘Dreamteams’ doen niet enkel aan teambuilding, maar besteden veel aandacht aan hun teamdoelen, heldere taakafspraken en een goede aansturing.

  • Een gedeelde visie ontwikkelen
   Met de ‘socratische gespreksmethode’ kom je op een efficiënte en gedragen manier tot gezamenlijke standpunten over maatschappelijke en andere thema’s of problematieken.

  • Persmededelingen opstellen en schrijven
   Ga vooral uit van wat het publiek en dus ook journalisten interesseert, en veel minder van wat je zelf kwijt wil.

  • Vrijwilligersploegen motiveren en empoweren
   Een netwerk vrijwillige medewerkers is op belangrijke momenten van onschatbare waarde. Als je weet wat je hen kan ‘teruggeven’, wordt de kans op een duurzame samenwerking reëel.

  Wil je graag meer informatie over dit aanbod? Neem dan gerust contact met ons op via het online contactformulier

 • Meer creativiteit en innovatie in jouw team of organisatie

  Wij komen naar je toe!

  Kwadraet komt naar jouw organisatie om creativiteit en innovatie te stimuleren. Kies uit het ruime aanbod de thema’s of methodieken die het beste bij jouw noden passen.

  • Introductie in creatief denken: Op een halve of hele dag introduceren we creatief denken binnen jouw organisatie. We verkennen enkele creatieve technieken en werkmethodes, op het einde van de sessie kan je ‘out of the box denken’ concreet toepassen. 
    
  • Van brainstorm tot actie: Meer dan zomaar een brainstorm! We organiseren een brainstorm, waarin de meest innovatieve ideeën uitgewerkt worden en je eindigt met een plan van aanpak.
    
  • Ideation game: betere ideeën ontwikkelen met groepen. Als je op zoek bent naar betere marktbenaderingen, nieuwe mogelijkheden in het kader van veranderingsprocessen, nieuwe productconcepten, nieuwe samenwerkingsverbanden … en daarbij een groep medewerkers of stakeholders wil betrekken, dan is het ideation game ideaal voor jouw organisatie! Je kan er mee aan de slag vanaf 6 tot zelfs 100 mensen.
    
  • Creatief denken in stressvolle tijden. Creativiteit? Graag, maar ‘time is money’ en dus nemen we vaak niet de tijd om echt creatief te denken. Kwadraet helpt jouw organisatie om knopen te ontwarren en innovatie concreet en haalbaar te maken. Verlaat de bestaande wegen en maak de sprong naar echte innovatie!
    
  • Procesbegeleiding (co)creatieve en innovatieve organisatiecultuur. Je wil het graag fundamenteler aanpakken? Kwadraet helpt je om de organisatiecultuur aan te passen naar een speelveld waar creativiteit en innovatie centraal staan.

  Met deze of andere vragen kan je terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Stel je vraag en we maken vrijblijvend een offerte op.
   

  We ontvangen jouw team bij Kwadraet

  Zoek je een locatie met een hoge inspiratiefactor? Kom dan met jouw organisatie of team naar Kwadraet. Want cocreatie werkt en zorgt ongetwijfeld voor nieuwe en frisse ideeën.

  • 70m² vergaderruimte verwelkomen je
  • op het stationsplein van Gent-Sint-Pieters
  • Trein, tram, bus binnen handbereik
  • Een ruime koffiebar, omdat pauzes belangrijk zijn
  • Een uitnodigend terras, zorgen voor extra zuurstof voor innovatie 
  • Een portie natuur en cultuur op wandelafstand (Citadelpark, MSK, SMAK)

  Optie met procesbegeleider: Je kan ook beroep doen op een procesbegeleider van Kwadraet die nieuwe impulsen geeft en/of de volledige brainstorm in goede banen leidt.