procedure

Gewoonlijk doorlopen we onderstaande stappen bij de realisatie van een programma op vraag:

  1. u neemt contact met ons op via het contactformulier of tel. 09/3827570);
  2. in een telefoongesprek met iemand van ons secretariaat of in uw mail vermeldt u de thematiek van de vraag, de doelgroep en eventueel ook al de periode waarin de begeleiding moet plaatsvinden;
  3. een van onze begeleiders contacteert u  en heeft met u een gesprek over de context, de ontwikkel-, verander- en/of leerbehoeften van de organisatie, de afdeling, het team en/of de medewerkers; ook praktische en zakelijke aspecten komen in dat gesprek aan bod;
  4. op basis van dit gesprek doen wij een voorstel van programma;
  5. na de bespreking en eventuele bijsturing van dit voorstel stellen we een overeenkomst op en kan de procesbegeleiding of het leertraject plaatsvinden;
  6. tussentijds en aan het eind van de begeleiding evalueren we met participanten en de organisatie.