quotes

{addthis off}

Damiaaninstituut

Het Damiaaninstituut deed een beroep op ‘Kwadraet’ om de pedagogische studiedag rond welbevinden op school mee vorm te geven. O.l.v. Yves Larock vormden we nadien de denktank ‘stuurgroep DIA 2020’ die met acties op korte en lange termijn stappen zet om het welbevinden op te krikken.

Ondertussen staan we op eigen benen en werken we aan ons zesjarenplan. Een hele uitdaging!

Stuurgroep DIA 2020

Nike

Wij ervaren jullie toegevoegde waarde vooral door een professionele en theoretisch goed onderbouwde begeleiding en ondersteuning. Er wordt steeds in nauw overleg gewerkt en verder bouwend op de behoeften en aandachtspunten van de klant.

Martien Vanderhoydonc, Nike

Steunpunt Diversiteit en Leren

De vorming van Stichting Lodewijk de Raet over coaching en coachend gedrag gaf ons nieuwe inzichten om scholen te begeleiden en begeleiders van scholen te ondersteunen. De Dag na de vorming konden we de input al gebruiken tijdens een workshop.

Piet Van Avermaet, directeur Steunpunt Diversiteit en Leren

EIF-project - 'Changemakers' Forum van Etnisch-Culturele Minderheden vzw

Het belangrijkste aan de begeleiding van Stichting Lodewijk de Raet is dat ze echt op maat werkt. Naast de interactieve aanpak en kennis van zaken is dat voor ons zeer belangrijk. We werken binnen het project Changemakers namelijk met een zeer diverse groep. Van twintigers die zich nog maar net in Vlaanderen vestigden tot senioren die hier al meerdere jaren wonen. Het geduld en het luisterend oor van de begeleider omgezet in flexibiliteit tijdens de vorming is dan een noodzaak.

Raf D'Haese, Projectmedewerker Oost-Brabant-EIF-project - 'Changemakers' Forum van Etnisch-Culturele Minderheden vzw

RESOC Leuven

Op onze netwerkdag voor dienstverleners uit regio Leuven vroegen we ons af hoe we nog beter aan leeftijdsbewust personeelsbeleid kunnen werken. We wilden graag samen met onze netwerkpartners tijdens een dialoogsessie tot aanbevelingen komen voor een beleid dat langere en meer werkbare loopbanen stimuleert. We vonden bij Stichting Lodewijk de Raet een enthousiaste en deskundige partner om deze sessie te begeleiden via een cocreatieve aanpak. En het werkte! De begeleider daagde ons uit om onze toekomstwens concreet te maken, via de creatie van een poster voor een (ingebeeld) belangrijk congres in 2019. We detecteerden succesfactoren en randvoorwaarden en kwamen uiteindelijk tot 26 aanbevelingen waaruit we een top 7 selecteerden. Daarmee gaan we nu verder aan de slag, met de energieboost en de kracht van samenwerking die cocreatie opwekt.

Koen Neyens en Jo De Keyzer, projectontwikkelaars diversiteits- en loopbaanbeleid RESOC Leuven

Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde

Onze directieploeg laat zich reeds twee jaar begeleiden door Stichting Lodewijk de Raet. Een waardevolle combinatie van nascholing en de begeleiding van de scholengemeenschap richting cocreatief leidinggeven. We groeiden als directie, als collega’s, als team leidinggevenden en als mens.

Caroline Van Driessche, algemeen directrice scholengroep Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde

Waterwegen en Zeekanaal nv - Sociale Dienst

Professionele organisatie met gedreven vakmensen waar de wensen van de klant zo optimaal mogelijk worden centraal gesteld.

Ronny Van Cleemput - celhoofd sociale dienst, Waterwegen en Zeekanaal nv

Gemeente Mol - dienst samenlevngsopbouw

Stichting Lodewijk de Raet begeleidde ons in het versterken van het geïntegreerd vrijwilligersbeleid. Hun deskundigheid en methodieken brachten ons naar de eerste mooie resultaten. Bovendien hebben we al een aantal keer beroep gedaan op het vormingsaanbod voor de vrijwilligersaanspreekpunten. Deze waren keer op keer inspirerend en participatief.

Inne Dierckx, dienst samenlevingsopbouw Mol

CGG

Hierbij wil ik jullie nogmaals namens mezelf en alle medewerkers uitdrukkelijk bedanken voor de begeleiding op donderdag 12 mei. De creativiteit en rust werden erg gewaardeerd, alsook de constructieve en structurerende aanpak. Met het resultaat van die eerste dag hebben we de tweede dag zeer productief kunnen verder werken. Kortom wij zijn zeer tevreden.

Karl Andriessen, Coördinator Suïcidepreventiewerker van de CGG

Gemeente Willebroeck

Met kennis van zaken en talent voor modereren heeft de facilitator van Stichting Lodewijk de Raet onze sessie begeleid. Door te refereren aan relevant onderzoek en de juiste vragen te stellen op het juiste moment heeft hij ons laten nadenken over de toekomst van beleidsparticipatie in Willebroek. En belangrijker nog: hij heeft ons enthousiast gemaakt om met participatie aan de slag te gaan. Door de professionele en stimulerende begeleiding werd de inspiratienamiddag de start van een traject binnen onze gemeente om beleidsparticipatie te professionaliseren.

Mieke Witkamp, mededwerkster diversiteit gemeente Willebroek

Total Antwerpen 1

Onze indruk is dat er vrijwel een algemene tevredenheid is over de aanpak en de organisatie van de seminaries begeleid door Stichting Lodewijk de Raet.

Peter Verhaegen - verantwoordelijke loon- en weddeadministratie, Total Antwerpen

Dinamo, CD&V-vormingsdienst

De 'vorming op maat' van Stichting Lodewijk de Raet zorgde voor een grote tevredenheid bij onze medewerkers. De betrokkenheid vergrootte bij het project. Nieuwe inzichten werkten verrijkend.

Brecht Grieten, verantwoordelijke Dinamo, CD&V-vormingsdienst

Gezinsbond

We doen graag beroep op de Stichting Lodewijk de Raet voor de vorming van vrijwilligers en van beroepskrachten. Elke vorming is 'echt op maat' en professioneel begeleid. Dat zorgt steeds voor tevreden deelnemers en organisatoren.

Michael Op de Beeck - verantwoordelijke kaderopleiding Gezinsbond

Femma

Zelden een begeleiding geweten die in korte tijd het doelpubliek zo weet in te schatten. Stichting Lodewijk de Raet werkt echt op maat van wat wij als organisatie verwachten. Geen onnodige theorie, maar meteen bruikbaar in de praktijk.

Griet Janssens, stafmedewerker Femma

Ziekenzorg CM

De vrijwillige medewerkers van Ziekenzorg en kadervrijwilligers reageren zeer positief. De vorming geeft een mooi evenwicht tussen een theoretische onderbouw en verschillende praktische oefeningen om dit te toesten aan de realiteit.

Koen Meyvis - verantwoordelijke vakanties & bedevaarten, Ziekenzorg CM

Vormingplus Kempen

Voor de begeleiding van ons project Kartrekkers deden we beroep op Stichting Lodewijk de Raet. Zij leverden een fantastische groepsbegeleider. Ikzelf trad op als netwerker binnen het verenigingsleven. We vulden mekaar aan. Door de manier van werken kregen de deelnemers niet enkel nieuwe inzichten, maar namen ze hun verenigingen concreet onder de loep. Inzichten werden omgezet in haalbare stappen met prachtige resultaten. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Vormingplus Kempen, Stichting Lodewijk de Raet en het verenigingsleven van de Kempen.

Vivianne Schuer, medewerkster Vormingplus Kempen

KWB

De opleidingen coaching zijn telkens pareltjes van inhoudelijke deskundigheid en interactief maatwerk, met een consequente coachende begeleidershouding. De doorgedreven training maakt onze mensen telkens weer enthousiast om dit in de praktijk toe te passen.

Danny Van Reusel - verantwoordelijke bewegingsuitbouw, KWB

Link=brussel

De wijze lessen en diepe gedachten die we tijdens onze vorming meekregen spoken nog steeds door de werking. Heerlijk en hilarisch !

Leen Schmücker - verantwoordelijke portfolioproject, link=brussel

Total Antwerpen 2

Ik kan alleen maar de woorden van mijn collega beamen, die mij onlangs zei: "Dit seminarie is het mooiste geschenk dat ik ooit van mijn baas kreeg".

Medewerker Total Antwerpen

OPZ Geel

OPZ Geel werkt samen met Stichting Lodewijk de Raet in het kader van een project rond motivatie. De individuele aanpak - op basis van de noden van deelnemers en organisatie - kunnen we ten zeerste appreciëren, evenals de inhoudelijke kennis en de vlotte begeleiding.

Els Valgaeren en Kristof Mertens - personeelswerkers OPZ Geel

Steunpunt Jeugd

Straffe begeleiders op het vlak van inhoud, maar nog meer op het vlak van methode. Flexibel kunnen ze inspelen op de dynamiek tijdens een vorming. Combinatie van voeling met jeugdwerk met kennis en ervaring die buiten de jeugdwerksector gaat.

Freek Onzia, stafmedewerker Steunpunt Jeugd

Vormingplus Oost-Brabant

Hoe kunnen we burgerschap als leidraad hanteren in onze cursussen? Voor deze uitdagende vraag riepen wij de hulp in van Stichting Lodewijk de Raet: om het denkproces hieromtrent mee vorm te geven. Het werd een intense dag waarbij we cocreatie – dat we enkel theoretisch kenden – aan de lijve mochten ondervinden. Het feit dat we zelf verantwoordelijk waren voor het resultaat en het verloop van de dag zorgde ervoor dat alle teamleden intens betrokken waren. De begeleider begeleidde op een rustige en gedegen manier, precies de rots in woelig water, hij kon telkens weer de draad oppikken of de elementen eruit halen waar wij als team mee verder konden. Ook het ambassadeursschap op het einde van de dag was sterk. Niet met dwang, maar vanuit zin namen mensen verantwoordelijkheden op. Ons proces is nog niet af, maar de dag heeft ons wel goed verder geholpen.

Liesbeth Provoost, coördinatrice Vormingplus Oost-Brabant

Arktos

Op een actieve en interactieve manier kregen we antwoorden op onze leervragen over het behouden en coachen van medewerkers. Het was een leuke mix van theoretische kaders en praktische tips, aangevuld met onze eigen ervaringen en bevindingen. Op korte tijd kregen we handvaten om op het werkveld te gebruiken.

Kris Craps, stafmedewerker ARKTOS

Ministerie van Defensie - Sociale Dienst

Graag willen we jullie bedanken voor de vlotte samenwerking in verband met onze organisatie van de infodagen "Voorbereiding op pensioen". Jullie toelichting van het thema 'Anders actief' geeft een andere kijk op pensionering. De uitleg verstrekt door jullie jurist in het kader van huwelijkscontract, erfenis en successie is verhelderend en nodigt uit om de eigen situatie verder te onderzoeken en indien nodig aan te passen.

Marie-Thérèse Lenaers, adviseur CDSCA, Sociale Dienst van Ministerie van Defensie

Vormingplus Gent-Eeklo

De begeleiders van SLDR staan model voor goed vormingswerk : inspirerend, gericht op effectieve leerprocessen, vertrekkend van wat leeft in de groep, met degelijke inhoudelijke en agogische deskundigheid

Elisabeth Seeuws - stafmedewerker Vormingplus Gent-Eeklo