MBTI, krachtige hefboom voor ontwikkeling

WAT?
We verdiepen ons 2 dagen in de Meyers-Briggs Typology Indicator. MBTI is ’s wereld meest onderzochte en gebruikte instrument van persoonlijkheidstypering, gebaseerd op het werk van Carl Jung. Het is een niet-oordelende, positieve manier om meer zelfinzicht te verwerven en een meer begripvolle kijk op de ander. MBTI wordt opgebouwd vanuit de voorkeuren op 4 polariteiten. Hieruit ontstaan de 16 persoonlijkheidstypes waarmee we aan de slag gaan.

WAARTOE?
Mensen reageren verschillend in situaties, communiceren anders, organiseren zich op een eigengereide manier. Dat maakt dat samenwerken soms als vanzelf lukt, maar soms best lastig is. De inzichten vanuit MBTI helpen ons om met meer begrip over onszelf en voor de ander, uitwegen te vinden voor die soms lastige samenwerking. Dat is de kracht van samenwerken vanuit verschil.
 
HOE?
Vooraf aan de 2-daagse word je gevraagd de MBTI-vragenlijst in te vullen. Tijdens dag 1 bouwen we samen jouw typologie op. Met speelse oefeningen en ervaringsgerichte opdrachten voel je aan den lijve welke jouw voorkeur is op elk van de polariteiten. Op dag 2 focussen we meer op de typedynamiek. Wat is de invloed van jouw type in de relatie met anderen? Hoe beïnvloeden de verschillende types de samenwerking in jouw team? Op welke manier kan je die samenwerking nog versterken?
Op het einde van de training heb je een handelingsplan over hoe je MBTI kan inzetten voor jouw eigen ontwikkeling en voor het versterken van de samenwerking in jouw team. 
 
VOOR WIE?
Ben je begaan met het goed functioneren van jouw team? Wil je als teamleider, coördinator, (project)manager, diensthoofd of medewerker samenwerken vanuit verschil? Dan zit je gebeiteld met deze 2 dagen.
 
HANDIG OM WETEN
Bij voorkeur wil je tijdens de 2 dagen jouw best passende persoonlijkheidstype delen met de andere groepsleden.
 
Datum  maandagen 15 en 22 mei 2017
Cursusuren van 9u30 tot 16u30
Locatie Kwadraet, Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent

Begeleider

Geert Vansieleghem
Even vertragen om dan het vonkje te zien ontstaan in en tussen mensen. Een doortastende vraag, een goedgeplaatste stilte. Het creëren van een verbindende leeromgeving en daarin mensen zien groeien, dat is voor Geert de essentie van het begeleiden. Zijn begeleidingswerk heeft veelal een focus op de thema’s leiderschap en teamwerk. Geert is gekwalificeerd MBTI professional.

Prijs Normaal tarief: 360 euro - Kortingtarief: 252 euro
Inschrijven Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld de code 17OS014 en jouw naam.

Terug naar overzicht