Aan de slag met (kern)kwaliteiten in je team!

kernkwaliteitenKernkwaliteiten zijn eigenschappen die je typeren en tot jouw kern behoren. Ze bepalen hoe je in het leven staat en hoe je met mensen in je omgeving omgaat.

Inzicht in jouw eigen kernkwaliteiten en hoe deze een rol spelen in de interactie met mensen rondom jou, werkt verhelderend. Je krijgt zicht op terugkerende knelpunten in jouw leven en in jouw relaties met anderen.

Je leert werken met het kernkwadrantmodel van Daniel Ofman. Je focust op het opsporen van jouw kwaliteiten en uitdagingen. Daarna vertalen we dit naar teams en taakgroepen: hoe kan je met dit model de kernkwaliteiten en uitdagingen verkennen van teams en taakgroepen?

Een ‘winning team’ kent en versterkt elkaars kwaliteiten, en ondersteunt elkaars valkuilen.

Datum Donderdagen 12 en 19 oktober 2017
Cursusuren

9u30 tot 16u30

Locatie Kwadraet, Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent
Begeleider Marjolein Ools

Info begeleider

Marjolein Ools is speelvogel en procesbegeleider bij Kwadraet. Ze volgde het postgraduaat creativiteit en innovatie. Samen op zoek gaan naar succesverhalen. Dat geeft energie om actuele uitdagingen aan te pakken. Liefst op een speelse manier in harmonie met jezelf en de omgeving.

Prijs Normaal tarief: 250 euro - Kortingtarief: 175 euro
Inschrijven Schrijf bij voorkeur online in.  Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld de code 17OS019 en jouw naam.

Terug naar overzicht