Vragen stellen als groepsbegeleider

Vragen stellen als groepsbegeleider

Vragen stellen wordt jouw tweede natuur

In deze training werk je aan jouw vragende stijl bij het begeleiden van groepen. Je ontwikkelt vaardigheden en attitudes voor een meer ‘socratische’, onderzoekende en cocreatieve houding. Je leert de fijne knepen van het vragen stellen. Wat is een juiste formulering? Wat is een gepaste timing? De klemtoon ligt op hoe je deze stijl kan toepassen in jouw organisatie, in (het omgaan met) jouw team, medewerkers of cursisten.

Jouw interventies worden meer dan instructies. Kennisoverdracht is niet langer eenzijdig. Je stelt vragen die de ander doen nadenken, naar de diepte gaan, de groep verder brengen. Je merkt dat jouw medewerkers, teamleden of deelnemers meer verantwoordelijkheid opnemen, gemotiveerder zijn en zich meer betrokken voelen.

Het programma wordt 3 dagen lang opgebouwd vanuit jouw leerdoelen, die vooraf worden opgevraagd. We grijpen terug naar Socrates en Aristoteles, het systeemdenken, het waarderend onderzoek, het cocreatief handelen en leggen daar jouw ervaringen naast.

Na 3 dagen in het vragenbad, wordt vragen stellen jouw tweede natuur! 

Datum  maandag 26 en dindag 27 februari en maandag 19 maart 2018
Cursusuren van 9u30 tot 16u30
Locatie Kwadraet, Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent

Begeleider

Adinda Taelman
Adinda luistert tot je verhaal verschijnt. Voor haar zit de essentie in het verbinden van mensen met elkaar, hun omgeving, zichzelf en de wereld. ‘Omgaan met verschil’ is de rode draad doorheen wat zij doet, vanuit de overtuiging dat je nieuwe mogelijkheden ziet ontstaan door verschillen te erkennen en in gesprek te brengen.

Prijs Normaal tarief: 390 euro - Kortingtarief: 260 euro
Inschrijven Schrijf bij voorkeur online in. Telefonisch kan ook via 09 382 75 71. Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE16 4252 0504 6174 met BIC KREDBEBB. Vermeld de code 18OS004 en jouw naam.

Terug naar overzicht