methoden

In een cocreatief proces kan het aangewezen zijn om gebruik te maken van één of meer specieke methoden.

Je vindt er hier enkele beschreven.

Toon #
Open Space
Scenarioplanning
Brainbox
World Café
Zoekconferentie
Socratisch gesprek
Brainstormtechnieken