Soft skills, hard work

 
De aanpak van Kwadraet is cocreatief. Dat vraagt nogal wat. De inzet van je soft skills bijvoorbeeld. Dat cocreatief werken daarmee ook soft zou zijn, dat wil collega Geert Van Sieleghem graag betwisten.
 
Cocreatief werken is hard werken.
Deelnemers ervaren dat het moed en durf vraagt om te verdiepen, je oordeel uit te stellen, echt te luisteren naar de ander, je kwetsbaar op te stellen. Het vraagt focus en intensiteit om het doel te bewaken, richting te houden, grenzen te stellen.

Cocreatief werken is resultaatsgericht.
Niet met quick wins (de tips & tricks), maar met doordachte en gedragen oplossingen (verdiepende leerervaringen). Zo verkrijg je echt beweging, verandering voorbij de weerstand.

Cocreatief werken is doelgericht. 
Duidelijk communiceren en afbakenen is de boodschap. Zodat voor ieder duidelijk is waar het naar toe gaat. Dat zorgt voor motivatie en het vertrouwen dat succes bereikbaar is. Wil je niet mee naar het doel, geen probleem, maar dan doe je ook niet mee.

Cocreatief werken rendeert.
Je verkrijgt betere en gedragen oplossingen. Mensen nemen zelf meer verantwoordelijkheid op, worden op hun talenten aangesproken, denken mee na, nemen meer engagement op. Het resultaat is een co-productie, waar betrokkenen trots op zijn. En dat graag aan de wereld laten zien.